Hunnestad stenen

En sedan 300 år försvunnen gammal bildsten återfunnen när Ystad kommun grävde i byns väg för att lägga ner ledningar till det kommunala avloppet till de boende i Hunnestad by.

Många föremål ska ha hittats under grävandet i vägen, men inte lika spännande enligt
Axel Kogh Hansen som under grävandet upptäckte bildstenen ca metern under vägens övre skikt.

https://www.facebook.com/arkeologerna/videos/215120400219594

Man har i alla dessa år sökt på alla möjliga tänkbara ställen utan resultat. Historier om dessa stenarna finns att uppleva om intresse finns på olika ställen, bl.a. på

http://gamlalundavagen.se/runstenar/69/runstensmonumentet-i-hunnestad, eller https://arkeologerna.com/forsvunnen-bildsten-hittad-efter-300-ar/

Även om bygdens historia kan man finna på, https://hunnestad.org/

Hunnestads historia
http://www.hunnestad.org/
av Göran Olsson